De relatie tussen mens en AI: Een toekomst verrijkt door nieuwsgierigheid en expertise

(Geheel door ChatGPT samengevat interview met de hoofd product ChatGPT)

Kan AI Onze Menselijkheid Echt Verbeteren?

In het tijdperk van kunstmatige intelligentie (AI) wordt gesuggereerd dat AI onze menselijkheid niet vermindert, maar juist versterkt. Mens zijn is nauw verbonden met onze aangeboren nieuwsgierigheid en onophoudelijke zoektocht naar kennis. Kinderen, met hun eindeloze "waarom?" vragen, belichamen deze onderzoekende geest die volwassenen vaak in hun streven voortzetten. AI dient als een krachtige bondgenoot in deze context, waardoor we dieper kunnen ingaan op onderwerpen en complexe concepten beter kunnen begrijpen. Het idee dat "AI ons fundamenteel menselijker maakt" benadrukt deze symbiotische relatie waarbij AI fungeert als een verlengstuk van onze natuurlijke nieuwsgierigheid.

Hoe Complementeert AI Menselijke Expertise?

AI integreert in onze intellectuele inspanningen niet om menselijke expertise overbodig te maken, maar om het aan te vullen. Diepe kennis en expertise blijven onmisbaar voor het nauwkeurig interpreteren van AI-outputs en het effectief toepassen ervan. AI wordt gezien als een katalysator die mensen bevrijdt om zich bezig te houden met hoger niveau denken en complexe ideeën te verkennen zonder belast te worden door de details. Deze partnerschap tussen AI en menselijk intellect is cruciaal om de uitgestrekte kenniszeeën te navigeren.

Welke Rol Speelt AI in het Verminderen van Frictie in Technologiegebruik?

De ontwikkeling van AI wordt sterk beïnvloed door een begrip van menselijk gedrag en behoeften. Het doel is om tools zoals ChatGPT te creëren die barrières minimaliseren en efficiëntie verhogen. Deze benadering van AI-ontwikkeling gaat over het benutten van technologie om menselijke doelen effectiever te dienen, taken gemakkelijker en intuïtiever te maken.

Kan AI Toegang tot Technische Vaardigheden en Innovatie Democratiseren?

AI-tools kunnen technische vaardigheden democratiseren en mensen uitrusten met de kennis om hun passies na te streven. Dit vermogen van AI om barrières te verlagen en mensen te voorzien van kennis belooft een toekomst waarin toegang tot informatie en vaardigheden niet beperkt is tot traditioneel opgeleiden.

Hoe Weerspiegelt en Stimuleert AI Generatie-overschrijdende Vooruitgang?

De creatieve experimenten van de jeugd van vandaag met beschikbare technologieën zijn een voorbode van hun potentieel om de prestaties van vorige generaties te overtreffen. Deze optimistische kijk op technologische vooruitgang benadrukt het belang van het koesteren van creativiteit en het benutten van technologie om te breiden wat mensen kunnen bereiken.

Is AI-ontwikkeling Afgestemd op Wereldwijde Perspectieven?

Ondanks zorgen over de Ameri-centrische bias in AI-ontwikkeling, is er een bewuste inspanning van organisaties zoals OpenAI om een wereldwijd perspectief te adopteren. Deze inclusieve benadering streeft ernaar AI te ontwikkelen die resoneert met een breed spectrum van gebruikers wereldwijd, waarbij een enkel cultureel standpunt wordt vermeden.

Hoe Kan AI Dienen als een Kracht voor Goed in de Samenleving?

AI heeft het potentieel om positief bij te dragen aan de samenleving, van het verbeteren van juridische teams met real-time advies tot hulp bij medische diagnostiek. Deze voorbeelden illustreren AI's rol als een "superkracht assistent", die significante voordelen biedt in kritieke velden.

## Wat Houdt de Toekomst In voor AI en Menselijke Interactie?

De toekomst van AI gaat niet alleen over technologische mogelijkheden maar ook over ethische overwegingen en maatschappelijke normen. Of AI-tools zoals ChatGPT

Zo werd een online evenement toch heel leuk!

Door Erwin Blom

South By South West was dit jaar alleen online.
Geen innovatiereis naar Austin, Texas, niet samen onderdompelen in trends en ontwikkelingen.
Wel online videos kijken.
En dan mis je natuurlijk meteen veel:
  • Vanuit Nederland is het moeilijk om je alleen op SXSW te concentreren omdat het gewone leven ook doorgaat. Een vergadering, een bezoek aan de tandarts, de verkiezingen.
  • Doordat er voor een belangrijk deel een bak videos over je heen wordt uitgestort (die beschikbaar blijft), ontbreekt de urgentie. Want je kunt later ook kijken, het hoeft niet nu. En van uitstel komt vaak afstel.
  • Het sociale aspect is normaal gesproken in Austin heel belangrijk. Je bent met elkaar. Praat met elkaar. Ziet elkaar op onverwachte momenten en plekken. Er waren online absoluut heel goede sessies, maar dat sociale ontbrak nu helemaal.
Althans, het werd niet door SXSW geleverd.
Daarom hebben we het zelf gedaan. We hebben zelf de sociale component bij SXSW georganiseerd. En naar Austin toegaan zal altijd leuker blijven, maar dankzij de volgende componenten werd het toch heel leuk!

1. Een gezamenlijk blog
Na een oproep op Twitter met de vraag wie er SXSW online ging volgen en zin had om mee te doen, meldden een kleine 30 mensen zich. Allemaal Nederlanders met een kaartje voor de online versie van SXSW met kennis delen als tweede natuur. Dankzij hun ontstond er een levendige en inspirerende omgeving die tegelijk een gids door de on demand videos was. Want veel van wat was uitgezonden, bleef beschikbaar. Grote dank, bloggers!
2. Een dagelijkse koffiesessie
Naast de grote groep, was er een kleinere groep van mensen uit de sport (door de Sportinnovatiestudio bij elkaar geroepen) die dagelijks om 8.30 via Zoom bij elkaar kwam om informeel bij te praten over wat ze gezien en geleerd hadden. Zoals we dat in Austin aan de Colorado River zouden doen. Goed en fijn om dat gezamenlijke moment aan het begin van de dag te hebben. Echt van toegevoegde waarde.
4. Een WhatsApp-groep
In je eentje videos kijken, is ook maar alleen. Voor de mensen uit de sportwereld, hebben we ook een gezamenlijke WhatsApp-groep in het leven geroepen. Om real time enthousiasme te delen, om geschreven verhalen door te geven, om vragen te stellen, om even iets kwijt te kunnen wat helemaal niks met innovatie te maken heeft. Het sociale real time aspect is leuk en belangrijk.
5. Grumpy Old Men
De Grumpy Old Men is een vast gegeven op SXSW. Wij - Michiel Buitelaar, Michiel Berger, Erwin Blom en Roeland Stekelenburg - zitten in Austin altijd met zijn vieren in een huis en maken dagelijks in video de balans op. Dat hebben we nu ook gedaan. En dat doorkletsen en aan het denken worden gezet is ook onmisbaar.
6. Afsluitende online borrel
Op vrijdagmiddag hadden we vanuit de Sportinnovatiestudio een round up sessie in Zoom belegd. Marianne van Leeuwen (duurzaamheid), Nynke Lely (sport), Lara Ankersmit (media) Suzanne Unck (onderwijs) en Monique van Dusseldorp (evenementen) vertelden wat hun indruk op hun vakgebied was en muzikant Jon Langford zorgde er vanuit Chicago voor dat de muzikale noot die zo belangrijk is voor SXSW ook in deze Zoom-sessie zat. En de borrel? Iedereen had nachos en bier thuisbezorgd gekregen om online en offline te combineren. Lekker, leuk, waardevol en een echt mooie afsluiter.
7. Een SXSW21 Magazine
Maar we zijn nog niet klaar. De hoogtepunten worden ook nog in een magazine gebundeld zodat alle deelnemers een tastbaar eindproduct in handen krijgen en dat blad ook nog verder verspreid kan worden. Lees al die verhalen!


Je bent er niet met een chatkanaal en een stapel sprekers

Door Monique van Dusseldorp

1. Wat was voor jou de belangrijkste rode draag door deze editie van SXSW? Welke trend of ontwikkeling zou je er uitlichten?

Op bijna alle gebieden worden vragen gesteld over wat de digitalisering van de wereld uiteindelijk betekent: de macht van Google en Facebook, privacy, synthetische media en nepnieuws, onze democratie, de economische consequenties van AI. Iedereen ziet dat er van alles aan de hand is, en dat het belangrijk is dat overheden, bedrijfsleven en burgers de problemen aanpakken. Maar eigenlijk weet niemand hoe.

Door de opzet van SWSX, met vele kanalen en vele sessies, ontbrak misschien ook het overzicht van wat nu echt het grote verhaal is, of wat SWSX zelf het belangrijkst vindt. Ik zeg dit overigens met een zeer groot voorbehoud, want uiteindelijk heb ik helemaal niet zoveel sessies gezien: misschien miste ik net  de belangrijkste sessies. Maar het is natuurlijk ook ingewikkeld: het gaat hier om een festival (en een generatie) met enorm geloof in digitaal, gewijd aan ondernemerschap, inventiviteit, levenslust. Terwijl de grote vragen nu gaan om verhouding maatschappij - overheid - bedrijfsleven. Dat is een veel taaier onderwerp, met een heel andere insteek.  

2. Als je één les uit deze SXSW zou moeten trekken wat zou die zijn?

Als je een online festival organiseert, denk dan niet dat je er bent met stapels interessante sprekers, een chat kanaal en links naar de sponsoren. Ik vond het Swapcard platform dat gebruikt werd voor deze editie heel beperkt, en miste het experiment. (Ik miste ook de ''search'' box, die er overigens wel bleek te zijn. Hoe dan, interface designers, ik heb er echt naar gezocht). 

Had een vleugje ''Austin Texas'' toegevoegd, een host die ten alle tijden bereikbaar is, leukere manieren om elkaar te vinden en samen een laag toe te voegen, interactie met het publiek, een tickertape met tweets, een audio chat kanaal, een plek voor experiment en ervaring. Wat miste was een digitale speeltuin.   In de huidige opzet was het publiek was eigenlijk onzichtbaar, en speelde geen rol in de ervaring van het event. Wat berichtjes in de chatkanalen, terwijl de sprekers zelf meestal niet aanwezig waren, omdat alles vooraf was opgenomen.

Stel je voor dat SWSX het samen kijken met een selecte groep zou faciliteren, een review kanaal zou maken waar mensen zelf discussies kunnen opzetten, verslagen zou verzamelen en delen met de rest, of mensen op originele manieren bij elkaar zou brengen: hier is iedereen uit jouw stad, of iedereen die toevallig precies dezelfde sessies als jij wil gaan bekijken. 

Een videopresentatie is een ''social object'', een verhaal om over te praten, je mening af te zetten tegen die van anderen bijvoorbeeld. Dat is ook de reden waarom je ergens naar toe gaat - niet voor het verhaal alleen maar voor de extra laag, de interpretatie, de reacties. 

Complimenten dus aan jullie als team, want door het samen bloggen, de grumpy men sessies en de afsluitende sessie, werd die laag weer wel toegevoegd. SWSX moet mij niet bellen maar jullie!

3. Wat neem je van deze SXSW mee waar je onmiddelijk mee aan de slag wil / gaat in je eigen organisatie of projecten?

Ik ga verder zoeken naar online events die wel het experiment aangaan. En daar natuurlijk stukjes over schrijven op https://futureofevents.substack.com/  - en wie weet ooit een online event te organiseren waar ik zelf echt trots op kan zijn.

Tech en de sport: disruptie vraagt om herdefinitie en innovatiebudget

Door Nynke Lely (Skateboard Federatie Nederland)

Inzicht:
Een van de gedeelde inzichten tijdens de borrel: 'wij' ontwikkelen ons aanbod en redeneren (nog steeds) vanuit het aanbiedersperspectief en moeten ons meer richten op de vraag vanuit de markt, zeker met de mogelijkheden die tech ons biedt. Burgemeester Aboutaleb in de sessie 'How to not let the 2020 crisis go to waste' geeft daarbij aan dat beleidsmakers en bestuurders, de bureaucraten (ook volgens Aboutaleb) niet zonder creatieven, ondernemers en burgers kunnen om succesvol de sociaal maatschappelijke en klimaat uitdagingen aan te gaan. Het menselijk perspectief hierbij als uitgangspunt. Juist nu mensen zich niet verbonden meer voelen met, hun veelal zelf verkozen, bureaucraten. @1

Impactculture eats strategie
South by South West is een jungle aan films, docu's, panneldiscussies en presentaties over technologische ontwikkelingen met als rode draad veel aandacht voor inclusie en duurzaamheid. Het geheel is echter groter dan de som der delen. SXSW heeft flinke impact gehad op mij. Een tweetal sessies over inclusie liggen hieraan ten grondslag: the WNBA Playbook for how to lead a movement (social justice vrouwen en lhbti) en To a Century and beyond (het framen van 65+). De eerste laat zien dat het positioneren op identiteit van vrouwen en lhbti binnen de WNBA succesvol is op alle fronten. De tweede weerlegt de positionering op basis van imago van 65 plusser aan de hand van feiten en spiegel naar onze eigen cognitieve dissonantie op ouderdom. Positionering op imago is een gecultiveerde vorm van discriminatie en uitsluiting die algemeen geaccepteerd is. Anders gezegd, is deze vorm het resultaat van een opgelegde norm / identiteit. Als je hier niet aan voldoet, is er iets mis met je en hoor je er niet bij. Conclusie: wanneer de participatiegraad van een specifieke groep laag is, zonder logische reden, weten we nu waar we moeten beginnen. Niet alleen is inclusie belangrijk, het is een randvoorwaarde voor ondernemerschap en groei.@2

Bovenstaande levert een fundamentele wijziging op de WHY: (identiteit en relevantie naast promotie en HOW (imago en aansluiting op behoefte naast marketing en sales) voor mijn werkjes in de georganiseerde sport. Identiteit en imago zijn de drijvende kracht achter de motivatie van mensen. Wat een sport hierin betekent komt tot uiting in de korte docu Joe Buffelo. Identiteit moet onderscheidend zijn. Een sterke inclusieve identiteit/imago en dient een uitsluitingsprincipe te hanteren op basis van smaak en specifieke competenties, ontwikkelt een onderscheidende cultuur voor het moment. De uitdaging is om de cultuur niet te institutionaliseren omdat het verouderd is zodra je het hebt beschreven. Een cultuur die overigens groter is dan alleen de sportactiviteit. @3

De WHAT (producten: events, ranking, route naar Olympics, opleiding, belangenbehartiging, organisatie) blijft met enige nuances staan. De onderliggende basisbedrijfsvoering en infrastructuur hiervan zit alleen nog in het stenentijdperk en belemmert de aansluiting op de 21ste eeuw en hiermee de inzet van tech innovaties. Net als inclusie vraagt tech innovatie een full monty benadering en anders denken(den). Net als dat mannen blijkbaar moeilijk producten voor vrouwen kunnen bedenken, kunnen bureaucraten (mijzelf incluis) geen richting geven aan tech innovaties op lineair systeemdenken.

Tech en de Sport: Disruptie vraagt om herdefinitie en innovatiebudget

Een High end event wordt straks ook een low end massaproduct: de tech innovaties van de toekomst maken het mogelijk om virtueel met vrienden aanwezig te zijn bij unieke sportevenementen. VR/AR biedt rechtenhouders en hun commerciële partners grenzeloze mogelijkheden. De uitdaging is om dit complementair in te richten op de traditionele media (en uitzendrechten). De vraag is wie de handschoen het eerste oppakt.. de rechtenkopers of de rechtenhouders.

Content eigenaarschap en ontwikkelaar van unieke content zijn de nieuwe kerntaken. Storytelling en nieuwsbrieven houden de aandacht vast van fans en achterban. Topsporters zijn de gladiatoren en uithangborden van sport en de dragers van de storytelling. Als individu met een beschermde rechtspositie zijn het ook eigenstandige social influencers en bieden een relevante(re) sponsorpropositie en verhaal. Topsportprogramma's (domein) en Team NL (nationaal) bedienen dezelfde sponsormarkt. Het wordt de uitdaging om de balans hierop te vinden, een vliegwiel te creëren en elkaar vooral niet in de wielen te fietsen of op elkaars stoel te gaan zitten. Daarnaast hebben niches door de grenzeloosheid van internet versneld een internationaal bereik, hoe houd je lokale en nationale partners hierop aangesloten? 

Hybride aanbod tussen: fysieke inspanning en online challenge - live aanwezig en online beleving- zelf spelen en mee kijken hoe X speelt. Cross aanbod sport - muziek - etc.

De faciliterende tech infrastructuur die bovenstaande mogelijk maakt: de gaming industrie. Twitch (nog uitzoeken).

Blockchain en coin systeem in combinatie met input cash -> output punten, gadgets/skinns, tickets/events, spullen (nog uitzoeken)

Conclusie:

Hoe vertaalt bovenstaande zich nu concreet voor mij, Hoe kunnen de technologische innovaties bijdragen op de sociaal maatschappelijke uitdagingen en op het versterken van sportorganisaties. Waar kan ik nu direct mee aan de slag?

@1a: balans in team van werkorganisatie en bestuur,  
@1b: co-creatie en draagvlak op beleid en implementatie (van door voor betrokkenen) door het inzetten van tech innovaties 
@1c: creatieve ideeën succesvol omzetten naar strategie zie Become Backable: get people to bet on you.

@2: The WNBA Playbook geeft krachtig weer dat inclusie geen losse projectjes zijn maar in alle beleidslijnen en haarvaten van de organisatie moet zijn doorgevoerd en ingericht. Ik zou willen opteren het playbook te vertalen en op te nemen in de Minimale Kwaliteit Eisen van NOC*NSF en haar aangesloten sportbonden. Een mooie bijvangst is de impuls op ondernemerschap. SFN neemt t in ieder geval op.

Hoe zorg je ervoor dat je de mooie woorden uit de Parijs akkoorden vertaald naar echte actie?

Door Marianne van Leeuwen (KNWU)


        • Wat was voor jou de belangrijkste rode draag door deze editie van SXSW? Welke trend of ontwikkeling zou je er uitlichten?

Belangrijkste rode draad was voor mij de aandacht voor wat er misgaat in ons huidige systeem. Of het nu de klimaatcrisis is of racisme, discriminatie en uitsluiting. In Nederland ontaarden debatten daarover vaak in sterk gepolariseerde welles nietes discussies. De kracht van de erkenning is dat je verder kan en stappen kan gaan nemen. Ik kreeg energie van de sessies met mooie voorbeelden over hoe je vooruit komt: met duurzame energie vanuit de gemeenschap op het Deense eiland Samso, met empowerment bij de WBNA en met de emotionele overtuigingskracht van VR for good.

        • Als je één les uit deze SXSW zou moeten trekken wat zou die zijn?

De directeur van de duurzame energie coöperatie in Samso zei het heel mooi. Hij vertelde dat hij altijd de vraag krijgt:
But how do you scale this?
En daarop zegt hij dat je de vraag juist moet omdraaien: can you downscale the Paris agreements, translate them into your local context and make the wording of the Paris declaration your narrative for change? Met andere woorden: hoe zorg je ervoor dat je de mooie woorden uit de Parijs akkoorden vertaald naar echte actie?

        • Wat neem je van deze SXSW mee waar je onmiddelijk mee aan de slag wil / gaat in je eigen organisatie of projecten?

Waar ik ook energie van kreeg: hoe sterk een echte authentieke purpose kan zijn en hoe je mensen daarin kan meenemen.

Ik keek een sessie met de CEO van een brownie bedrijf uit de Bronx dat mensen van de straat een kans geeft om bij ze te werken. Iedereen kan zich aanmelden voor de lijst en als je aan de beurt bent, dan krijg je sowieso de baan. Dat blijkt het beste in mensen naar boven te halen. Zo halen ze mensen van de straat en geven ze een toekomst. Hun motto: We don’t hire people to bake brownies. We bake brownies to hire people. Mooi!