Hoe start je een beweging waar je bij wil horen? WNBA geeft inspiratie!

Door Marit Jonker

Meteen vanaf het begin was duidelijk: hier zitten vrouwen met een missie tafel! Alles wat ze doen is opgebouwd vanuit de basis gedachte dat iedereen uniek is en je mag zijn wie je bent. Authentiek. Iedereen heeft er de mond van vol. Zelfhulpboeken, magazines en podcasts over dit thema schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar deze dames zijn er in geslaagd om van idee naar een integrale aanpak te komen. 

Opgesloten in jezelf kunnen zijn, maatschappelijke thema's waar het om gelijkheid draait. Het gedachtegoed is bewonderingswaardig consequent doorvertaald: van sponsorbeleid tot merchandise. Het gaat zelfs zover dat je de WMBA kunt sponsoren, zelfs, maar dan wél onder hun voorwaarden. Een jaloersmakende positie. Of is het 'gewoon' durven? Je verbindt je dus nadrukkelijk aan een verhaal en niet aan de sport. En dat blijkt het bedrijfsleven ook nog eens enorm aan te spreken. 

Dit klinkt als een sprookje, maar hier ging hard werken en vooral volhouden aan vooraf. Een proces van een lange adem waar respect voor elkaar een randvoorwaarde was. Open en kwetsbaar. Er zijn onderling heel veel gesprekken gevoerd, er is gediscussieerd en geluisterd. Mensen haakten af ​​en kwamen weer terug. En zo is SAMEN een vruchtbare bodem voor de koppeling van sport & maatschappelijke vraagstukken. Bijzonder dat het gelukt is dat de hoofdpersonen, de speelsters zelf, dit volledig dragen en dit ook als hun taak zien. 

In Nederland zien we naar mijn mening nog veel sporters in plaats van atleten (zangers versus artiesten). Atleten kennen hun eigen verhaal en weten andere daarmee te inspireren. En voel dit bovenal ook als hun verantwoordelijkheid. Niet onbelangrijk. Want er wordt nogal wat van je gevraagd, los van je trainingsuren. Maar hé, de WNBA bewijst maar mooi hoe de sport een effectief middel kan zijn om een ​​boodschap over te brengen.

What's next in social?

Door Marit Jonker

What’s next in social? Enter the metaverse.
Thema: Connection in Disconnection

Head Marketing van Minecraft en de manager van het Facebook Reality Lab delen met veel enthousiasme hun visie op de waarde van verbinding. Verbondenheid wordt neergezet als hét middel voor een gelukkig en gezond leven. Mensen zijn gemaakt om samen te leven en hebben de diepe behoefte om ergens bij te horen. Want dat geeft rust en veiligheid. Mensen zijn samen sterker dan alleen. Verbinding ontstaat rond een gemeenschappelijke passie of interesse. Overeenkomsten zorgen dus voor binding. Als je dat combineert met de kracht van verschillen, ontstaat er een sterk geheel. Niet helemaal nieuw natuurlijk, wel goed nog eens te beseffen. Een online community kan een vriendschap faciliteren. 

De sprekers bestempelen de huidige online communities nog als ‘onvolwassen’ en klaar voor the next step. We staan aan het begin van een tijdperk waar verbinding het verschil gaat maken. De sprekers introduceren een driehoek van kenmerken die fundamenteel zijn voor een goede vriendschap cq. relatie en waar je dus bij het inrichten van een community op moet letten.

  1. Positiviteit: blij, inspirerend, trots. Je voelt je welkom, veilig en gewaardeerd. Tegenover 1 negatieve ervaring moet je 5 positieve zetten. Be aware! 

  2. Consistentie: je moet op elkaar kunnen vertrouwen, een betrouwbare omgeving waar je samen kunt ontdekken, iets bouwen of een probleem oplossen.

  3. Kwetsbaarheid: jezelf mogen zijn, gezien worden, een plek waar je je ideeën, gevoelens en gedachtes kunt delen (self-disclosure, mooi woord!). Een plek dus waar je kleur kunt geven aan jouw eigen profiel en makkelijk kunt delen.

Als next step wordt de integratie van menselijke emoties in een digitale omgeving opgeworpen. Met andere woorden: het sociale gedrag van mensen nog beter faciliteren en daarbij leren van de offline sociale hangouts. Hoe kan het echte leven maximaal worden nagebootst. Daarbij ook rekening houdend dat iedereen anders is en dus andere behoeftes heeft. Ook de samensmelting van on- en offline wereld wordt gezien als de toekomst. The best off both worlds. Een voorbeeld uit de koker van de dame van Minecraft illustreert dit mooi: een oma en een jongen van 10 die aan de andere kant van het land woont, spelen dagelijks online het spel. Ze bouwen, leren van elkaar en ontdekken samen het spel. Dit leidt tot een innige band die zonder de online community van Minecraft zeer waarschijnlijk een stuk minder intens zou zijn. Het zou een goed script voor een reclamesport kunnen zijn:)

Kortom: als je je als mens verbonden voelt, ben je creatiever, productiever en bovenal gelukkiger. Zou dit het ei van Columbus zijn? Als dat zo is dan hebben we met sport de dubbeltikker in handen. Wetenschappelijk is immers al bewezen dat bewegen gelukkiger maakt, als we dan ook mensen via de sport met elkaar weten te verbinden..