Tech en de sport: disruptie vraagt om herdefinitie en innovatiebudget

Door Nynke Lely (Skateboard Federatie Nederland)

Inzicht:
Een van de gedeelde inzichten tijdens de borrel: 'wij' ontwikkelen ons aanbod en redeneren (nog steeds) vanuit het aanbiedersperspectief en moeten ons meer richten op de vraag vanuit de markt, zeker met de mogelijkheden die tech ons biedt. Burgemeester Aboutaleb in de sessie 'How to not let the 2020 crisis go to waste' geeft daarbij aan dat beleidsmakers en bestuurders, de bureaucraten (ook volgens Aboutaleb) niet zonder creatieven, ondernemers en burgers kunnen om succesvol de sociaal maatschappelijke en klimaat uitdagingen aan te gaan. Het menselijk perspectief hierbij als uitgangspunt. Juist nu mensen zich niet verbonden meer voelen met, hun veelal zelf verkozen, bureaucraten. @1

Impactculture eats strategie
South by South West is een jungle aan films, docu's, panneldiscussies en presentaties over technologische ontwikkelingen met als rode draad veel aandacht voor inclusie en duurzaamheid. Het geheel is echter groter dan de som der delen. SXSW heeft flinke impact gehad op mij. Een tweetal sessies over inclusie liggen hieraan ten grondslag: the WNBA Playbook for how to lead a movement (social justice vrouwen en lhbti) en To a Century and beyond (het framen van 65+). De eerste laat zien dat het positioneren op identiteit van vrouwen en lhbti binnen de WNBA succesvol is op alle fronten. De tweede weerlegt de positionering op basis van imago van 65 plusser aan de hand van feiten en spiegel naar onze eigen cognitieve dissonantie op ouderdom. Positionering op imago is een gecultiveerde vorm van discriminatie en uitsluiting die algemeen geaccepteerd is. Anders gezegd, is deze vorm het resultaat van een opgelegde norm / identiteit. Als je hier niet aan voldoet, is er iets mis met je en hoor je er niet bij. Conclusie: wanneer de participatiegraad van een specifieke groep laag is, zonder logische reden, weten we nu waar we moeten beginnen. Niet alleen is inclusie belangrijk, het is een randvoorwaarde voor ondernemerschap en groei.@2

Bovenstaande levert een fundamentele wijziging op de WHY: (identiteit en relevantie naast promotie en HOW (imago en aansluiting op behoefte naast marketing en sales) voor mijn werkjes in de georganiseerde sport. Identiteit en imago zijn de drijvende kracht achter de motivatie van mensen. Wat een sport hierin betekent komt tot uiting in de korte docu Joe Buffelo. Identiteit moet onderscheidend zijn. Een sterke inclusieve identiteit/imago en dient een uitsluitingsprincipe te hanteren op basis van smaak en specifieke competenties, ontwikkelt een onderscheidende cultuur voor het moment. De uitdaging is om de cultuur niet te institutionaliseren omdat het verouderd is zodra je het hebt beschreven. Een cultuur die overigens groter is dan alleen de sportactiviteit. @3

De WHAT (producten: events, ranking, route naar Olympics, opleiding, belangenbehartiging, organisatie) blijft met enige nuances staan. De onderliggende basisbedrijfsvoering en infrastructuur hiervan zit alleen nog in het stenentijdperk en belemmert de aansluiting op de 21ste eeuw en hiermee de inzet van tech innovaties. Net als inclusie vraagt tech innovatie een full monty benadering en anders denken(den). Net als dat mannen blijkbaar moeilijk producten voor vrouwen kunnen bedenken, kunnen bureaucraten (mijzelf incluis) geen richting geven aan tech innovaties op lineair systeemdenken.

Tech en de Sport: Disruptie vraagt om herdefinitie en innovatiebudget

Een High end event wordt straks ook een low end massaproduct: de tech innovaties van de toekomst maken het mogelijk om virtueel met vrienden aanwezig te zijn bij unieke sportevenementen. VR/AR biedt rechtenhouders en hun commerciële partners grenzeloze mogelijkheden. De uitdaging is om dit complementair in te richten op de traditionele media (en uitzendrechten). De vraag is wie de handschoen het eerste oppakt.. de rechtenkopers of de rechtenhouders.

Content eigenaarschap en ontwikkelaar van unieke content zijn de nieuwe kerntaken. Storytelling en nieuwsbrieven houden de aandacht vast van fans en achterban. Topsporters zijn de gladiatoren en uithangborden van sport en de dragers van de storytelling. Als individu met een beschermde rechtspositie zijn het ook eigenstandige social influencers en bieden een relevante(re) sponsorpropositie en verhaal. Topsportprogramma's (domein) en Team NL (nationaal) bedienen dezelfde sponsormarkt. Het wordt de uitdaging om de balans hierop te vinden, een vliegwiel te creëren en elkaar vooral niet in de wielen te fietsen of op elkaars stoel te gaan zitten. Daarnaast hebben niches door de grenzeloosheid van internet versneld een internationaal bereik, hoe houd je lokale en nationale partners hierop aangesloten? 

Hybride aanbod tussen: fysieke inspanning en online challenge - live aanwezig en online beleving- zelf spelen en mee kijken hoe X speelt. Cross aanbod sport - muziek - etc.

De faciliterende tech infrastructuur die bovenstaande mogelijk maakt: de gaming industrie. Twitch (nog uitzoeken).

Blockchain en coin systeem in combinatie met input cash -> output punten, gadgets/skinns, tickets/events, spullen (nog uitzoeken)

Conclusie:

Hoe vertaalt bovenstaande zich nu concreet voor mij, Hoe kunnen de technologische innovaties bijdragen op de sociaal maatschappelijke uitdagingen en op het versterken van sportorganisaties. Waar kan ik nu direct mee aan de slag?

@1a: balans in team van werkorganisatie en bestuur,  
@1b: co-creatie en draagvlak op beleid en implementatie (van door voor betrokkenen) door het inzetten van tech innovaties 
@1c: creatieve ideeën succesvol omzetten naar strategie zie Become Backable: get people to bet on you.

@2: The WNBA Playbook geeft krachtig weer dat inclusie geen losse projectjes zijn maar in alle beleidslijnen en haarvaten van de organisatie moet zijn doorgevoerd en ingericht. Ik zou willen opteren het playbook te vertalen en op te nemen in de Minimale Kwaliteit Eisen van NOC*NSF en haar aangesloten sportbonden. Een mooie bijvangst is de impuls op ondernemerschap. SFN neemt t in ieder geval op.