To a Century and Beyond (Eye opener 2)

Tijdens dit korte intermezzo tussen 4 panelleden, zit ik mij af te vragen waarom een mens ziende blind is. Pas wanneer 4 mensen 30 minuten schetsen wat er recht voor mijn neus gebeurt, ontstaat er ineens een nieuw blikveld en zit de wereld toch weer een beetje anders in elkaar dan gisteren... 

Dacht jij ook dat:

- vergrijzing slecht is voor de economie?
- dat 65+ voornamelijk hulp, aandacht en zorg nodig hebben?
- preventie en aandacht voor levensstijl vooral op kinderen gericht moet zijn om verschil te maken?
- kinderen de grootste groeimarkt zijn van social media en Lego?
- je vooral niet zo wil worden als je moeder/vader toen ze oud waren/ of nu oud zijn?

Ben jij bezig met jouw strategie en business development voor de komende 10 jaar? Dan raad ik je aan deze sessie te bekijken. 

NB klik daarna eens op... hoe framing zorgt dat we onszelf de verkeerde vragen stellen...


Voor wie het fimpje niet wil/kan kijken, hieronder het korte verslag in eigen woorden:

 STOP FRAMING 65+ (Stop het stigmatiseren van ouderen)

- over de economie: 65 plussers leven nog 20 jaar, ze consumeren, betalen belasting, zorgen voor gratis kinderopvang, gratis ouderenzorg, vrijwilligerswerk en ze hebben bijzonder goed gespaard. Banken maken zich zorgen omdat zij verwachten dat deze pensionado's gaan ontsparen.... bad for business (hier wel). Tuurlijk de verhouding werkenden versus pensioenenhouders verandert negatief en hoe moet het met al die uitbuitte ZZP'ers (oh nee die komen pas over 20 jaar jaar in de problemen) en ja ... de zorgkosten van de pensionado's rijzen straks de pan uit...maar uit welk potje komt dat? Wie betaalt jouw lidmaatschap, product, dienst en dus jouw hypotheek, eten en medewerkers? 

-65 plussers hebben behoefte aan: online learning, vertier, social media, spel en sport, en ook luiers, brillen, hoortoestellen, e-bikes, gympen, nieuwe heupen, steunkousen en Lego. Net als andere leeftijden hebben ze behoefte aan familie, vrienden en nieuwe contacten.

- preventie en aandacht voor levensstijl.. volgens het panel halen kinderen die nu 13 zijn de volgende eeuw.... jeugd is natuurlijk belangrijk maar de uitdaging voor preventie t.a.v. van kosten en aandacht voor levensstijl staat nu voor de deur bij de grote groep 50 en ouder die op korte termijn een belangrijke spil zijn van onze economie en samenleving. Hun sociale contributie aan de samenleving (kinderopvang, ouderenzorg, vrijwilligerswerk) zorgt voor kostenverlaging en economische groei. Ouderen zijn alleen wat kwetsbaarder door brozere botten en dovigheid. Door een gezonde levensstijl blijven ze langer uit de problemen. Dit heeft zich ook vertaald naar een belangrijke groeimarkt: gepersonaliseerde health care (en soms cure). Het biedt een veelheid aan productontwikkeling en verkoop/lidmaatschapsmogelijkheden, in ieder geval voor de sportsector.

- groeimarkt? zie bijgevoegde plaatjes: pensionado's hebben de belangrijkste factoren die voor ons belangrijk zijn: geld, tijd, zin en aandacht voor health. Het advies van het panel: benader ze als individuen gericht op de wens om lang gezond, gelukkig en fullfilling (bevredigend) te leven.  

- het venijn zit in de staart: het moest bij mij even landen. Ik wil niet zo worden als mijn moeder (74), maar ik word het wel. Die uitspraak ging nog wel, ik heb nl een leuke en actieve moeder. Toen kwam 'prepare for old age' . De weerstand die dat bij mij opriep was niet mals. Het pas niet in mijn wensdenken en ook niet in de publieke opinie. Het gebrek aan acceptatie veroorzaakt echter een onterechte framing van een hele grote groep. 

De panel leden plaatsen vervolgens seksisme, racisme en age-ism (leeftijdsdiscriminatie) zelfs in dezelfde categorie. Het effect door uitsluiting (niet mee mogen doen: geen aanbod van werk, sport, debat) en framing een negatief effect hebben op gezondheid en vitaliteit... oeps daar gaan de zorgkosten weer omhoog. 


The WNBA Playbook for how to lead a movement

WOW 

Een mooi inzicht hoe dit play book voor inclusiviteit voor grass roots, vrouwen en LHBTI in de unieke infrastructuur van de WNBA een voorbeeld is voor ons allemaal. Wat ik persoonlijk heel bijzonder vind is dat het in de haarvaten zit van de organisatie en cultuur. Het is geen beleid of projectje het is onderdeel van het geheel. Het succes maakt niet alleen gehakt van vooroordelen maar is ook een recept voor sportorganisaties om te groeien in deelnemers, fans, inkomsten en bereik.    

Je moet even een paar minuten door alle cv's heen maar dan start een goed opgebouwd verhaal waar thema's worden besproken als beleid, organisatie, gelijke salarissen, waarde , media & zichtbaarheid, merchandise, sponsorbeleid. 

Hoe: alles gelijk trekken (ook media en sponsoring). Bewust anderen aannemen dan je gewend bent. Kleur, religie, sekse, sekse voorkeur. Het proces dat vervolgens op gang komt heet LUISTEREN. Door te luisteren, leer je van elkaar en word je medestander van elkaar. Vergissingen, fouten worden gemaakt en dit schuren versterkt het lerend vermogen.
Kosten -baten: hoe verkoop je nu vrouwen en lhbti -> authenticiteit op basis van de werkelijkheid. Ontwikkel geen wensvormpje om het vervolgens identiteit te noemen. Sportsbusiness ontwikkelen op basis van eigen voorwaarden. Bad for business? Hell no... er worden nieuwe markten, sponsors en fans aangeboord.

Door de presentatie heen wordt (helaas) nog iets duidelijk: POLITIEK en ACTVISME krijg je er gratis bij.... 
Social justice, wat wij inclusie noemen, gaat over fundamentele waarden in onze maatschappij. Dit is groter dan sport echter sport en sporters zijn wel publieke uithangborden... maar sinds wanneer zijn atleten ook activisten? staat hun sportbond achter ze? De dames zien het als onderdeel van de evolutie, het proces om samen te bouwen het publiek te verbinden en de markt te vergroten. 

Persoonlijke noot:
Deze dames hebben mij geraakt, hun betoog heeft mijn visie verfijnd. Gedurende het gesprek refereren de dames aan de Black lifes matter en hoe zij hierin verweven zijn geraakt.  Activisme en politiek zijn automatisch verbonden aan hun dagdagelijkse werk en identiteit. Waar ik het eerst afdeed als iets typisch Amerikaans, realiseerde ik mij gedurende het betoog dat (wellicht minder explosief), inclusie een belangrijk thema is in Nederland (zie sportakkoord op alle levels). Omdat het nog gerealiseerd moet worden. Onze georganiseerde sportfamilie, mijn eigen sportorganisaties (sportvisserij en skateboarden), de collega bestuurders, beleidsmedewerkers, sportaanbieders, vertegenwoordigers, sporters, sponsors, partners... 

  • inclusief: NOPE 
  • bereikbaar: JA
  • hebben we de ballen ervoor?   

Ik heb de afgelopen uren het MJBP van skateboarden herschreven. Empowerment is sinds gisteren op alle niveaus en op alle terreinen het uitgangspunt geworden. Het is de accelerator van impact, storytelling, verbinding, groei van zowel sporters, de infrastructuur, de programma's,  de organisatie en de partnerships om het vliegwiel te creëren.

Groet,

Nynke Lely

Become Backable: Get People to Bet on You

door Nynke Lely

Een relatief kort en enthousiast relaas, van een prettig sprekende Suneel Gupta, over hoe je mensen mee krijgt om je doelen te bereiken, een creatief idee omzet naar een strategisch plan dan wel een verandering te weeg wil brengen. Hij benoemt 3 benodigde kwaliteiten en de technieken hoe je deze kwaliteiten kan inzetten. Tips die we allemaal wel weten maar in de drukte van de dag vaak maar ten dele inzetten. Hij zet ze bondig op een rij. 

1: Flip outsiders to insiders
    Participatie -> want we waarderen iets waar we zelf aan deelnemen/bouwen veel hoger dan wanneer we het krijgen.

   a) vertel niet hoe het moet zijn (uitgewerkt eindproduct/visie) maar hoe het kan zijn (contouren). 
   b) story of us i.p.v. story of me -> mensen willen impact hebben op succes -> hoe doen we het samen
   c) uit de presentatie modus in de overleg modus -> haal de spotlight van je af -> naar idee/dienst/product met human interest tintje.

2: Overtuig jezelf eerst: overtuiging boven charisma
    Veel mooie ideeën sneuvelen vaak al bij de koffiecorner. 

    a) wanneer je een briljant idee opborrelt, denk eerst na en doe kleine check: is het handig om nu te delen / is het doordacht? 
    b) een goed idee moet je uitschrijven, het duurt vaak even, kost veel papier.. maar al schrijvend wordt het steeds specifieker.

3: play exebition matches: oefening baart kunst
    oefenwedstrijdjes waar geen consequenties aan hangen. Lange termijn succes komt van korte termijn leermomentjes bij vrienden. Advies om 4 types om je heen te verzamelen.

    a)  collaborateur: iemand die het idee praktisch overneemt wanneer het aanspreekt
    b) coach: helpt je persoonlijk verder
    c) cheerleader: goed voor je eigenwaarde en durf
    d) criticaster : vind de haken en ogen maar met jouw persoonlijk belang voorop.

Het verhaal kreeg gek genoeg meer diepgang toen ik vervolgens de WNBA Playbook for how to lead a movement volgde..