Zo werd een online evenement toch heel leuk!

Door Erwin Blom

South By South West was dit jaar alleen online.
Geen innovatiereis naar Austin, Texas, niet samen onderdompelen in trends en ontwikkelingen.
Wel online videos kijken.
En dan mis je natuurlijk meteen veel:
  • Vanuit Nederland is het moeilijk om je alleen op SXSW te concentreren omdat het gewone leven ook doorgaat. Een vergadering, een bezoek aan de tandarts, de verkiezingen.
  • Doordat er voor een belangrijk deel een bak videos over je heen wordt uitgestort (die beschikbaar blijft), ontbreekt de urgentie. Want je kunt later ook kijken, het hoeft niet nu. En van uitstel komt vaak afstel.
  • Het sociale aspect is normaal gesproken in Austin heel belangrijk. Je bent met elkaar. Praat met elkaar. Ziet elkaar op onverwachte momenten en plekken. Er waren online absoluut heel goede sessies, maar dat sociale ontbrak nu helemaal.
Althans, het werd niet door SXSW geleverd.
Daarom hebben we het zelf gedaan. We hebben zelf de sociale component bij SXSW georganiseerd. En naar Austin toegaan zal altijd leuker blijven, maar dankzij de volgende componenten werd het toch heel leuk!

1. Een gezamenlijk blog
Na een oproep op Twitter met de vraag wie er SXSW online ging volgen en zin had om mee te doen, meldden een kleine 30 mensen zich. Allemaal Nederlanders met een kaartje voor de online versie van SXSW met kennis delen als tweede natuur. Dankzij hun ontstond er een levendige en inspirerende omgeving die tegelijk een gids door de on demand videos was. Want veel van wat was uitgezonden, bleef beschikbaar. Grote dank, bloggers!
2. Een dagelijkse koffiesessie
Naast de grote groep, was er een kleinere groep van mensen uit de sport (door de Sportinnovatiestudio bij elkaar geroepen) die dagelijks om 8.30 via Zoom bij elkaar kwam om informeel bij te praten over wat ze gezien en geleerd hadden. Zoals we dat in Austin aan de Colorado River zouden doen. Goed en fijn om dat gezamenlijke moment aan het begin van de dag te hebben. Echt van toegevoegde waarde.
4. Een WhatsApp-groep
In je eentje videos kijken, is ook maar alleen. Voor de mensen uit de sportwereld, hebben we ook een gezamenlijke WhatsApp-groep in het leven geroepen. Om real time enthousiasme te delen, om geschreven verhalen door te geven, om vragen te stellen, om even iets kwijt te kunnen wat helemaal niks met innovatie te maken heeft. Het sociale real time aspect is leuk en belangrijk.
5. Grumpy Old Men
De Grumpy Old Men is een vast gegeven op SXSW. Wij - Michiel Buitelaar, Michiel Berger, Erwin Blom en Roeland Stekelenburg - zitten in Austin altijd met zijn vieren in een huis en maken dagelijks in video de balans op. Dat hebben we nu ook gedaan. En dat doorkletsen en aan het denken worden gezet is ook onmisbaar.
6. Afsluitende online borrel
Op vrijdagmiddag hadden we vanuit de Sportinnovatiestudio een round up sessie in Zoom belegd. Marianne van Leeuwen (duurzaamheid), Nynke Lely (sport), Lara Ankersmit (media) Suzanne Unck (onderwijs) en Monique van Dusseldorp (evenementen) vertelden wat hun indruk op hun vakgebied was en muzikant Jon Langford zorgde er vanuit Chicago voor dat de muzikale noot die zo belangrijk is voor SXSW ook in deze Zoom-sessie zat. En de borrel? Iedereen had nachos en bier thuisbezorgd gekregen om online en offline te combineren. Lekker, leuk, waardevol en een echt mooie afsluiter.
7. Een SXSW21 Magazine
Maar we zijn nog niet klaar. De hoogtepunten worden ook nog in een magazine gebundeld zodat alle deelnemers een tastbaar eindproduct in handen krijgen en dat blad ook nog verder verspreid kan worden. Lees al die verhalen!


Je bent er niet met een chatkanaal en een stapel sprekers

Door Monique van Dusseldorp

1. Wat was voor jou de belangrijkste rode draag door deze editie van SXSW? Welke trend of ontwikkeling zou je er uitlichten?

Op bijna alle gebieden worden vragen gesteld over wat de digitalisering van de wereld uiteindelijk betekent: de macht van Google en Facebook, privacy, synthetische media en nepnieuws, onze democratie, de economische consequenties van AI. Iedereen ziet dat er van alles aan de hand is, en dat het belangrijk is dat overheden, bedrijfsleven en burgers de problemen aanpakken. Maar eigenlijk weet niemand hoe.

Door de opzet van SWSX, met vele kanalen en vele sessies, ontbrak misschien ook het overzicht van wat nu echt het grote verhaal is, of wat SWSX zelf het belangrijkst vindt. Ik zeg dit overigens met een zeer groot voorbehoud, want uiteindelijk heb ik helemaal niet zoveel sessies gezien: misschien miste ik net  de belangrijkste sessies. Maar het is natuurlijk ook ingewikkeld: het gaat hier om een festival (en een generatie) met enorm geloof in digitaal, gewijd aan ondernemerschap, inventiviteit, levenslust. Terwijl de grote vragen nu gaan om verhouding maatschappij - overheid - bedrijfsleven. Dat is een veel taaier onderwerp, met een heel andere insteek.  

2. Als je één les uit deze SXSW zou moeten trekken wat zou die zijn?

Als je een online festival organiseert, denk dan niet dat je er bent met stapels interessante sprekers, een chat kanaal en links naar de sponsoren. Ik vond het Swapcard platform dat gebruikt werd voor deze editie heel beperkt, en miste het experiment. (Ik miste ook de ''search'' box, die er overigens wel bleek te zijn. Hoe dan, interface designers, ik heb er echt naar gezocht). 

Had een vleugje ''Austin Texas'' toegevoegd, een host die ten alle tijden bereikbaar is, leukere manieren om elkaar te vinden en samen een laag toe te voegen, interactie met het publiek, een tickertape met tweets, een audio chat kanaal, een plek voor experiment en ervaring. Wat miste was een digitale speeltuin.   In de huidige opzet was het publiek was eigenlijk onzichtbaar, en speelde geen rol in de ervaring van het event. Wat berichtjes in de chatkanalen, terwijl de sprekers zelf meestal niet aanwezig waren, omdat alles vooraf was opgenomen.

Stel je voor dat SWSX het samen kijken met een selecte groep zou faciliteren, een review kanaal zou maken waar mensen zelf discussies kunnen opzetten, verslagen zou verzamelen en delen met de rest, of mensen op originele manieren bij elkaar zou brengen: hier is iedereen uit jouw stad, of iedereen die toevallig precies dezelfde sessies als jij wil gaan bekijken. 

Een videopresentatie is een ''social object'', een verhaal om over te praten, je mening af te zetten tegen die van anderen bijvoorbeeld. Dat is ook de reden waarom je ergens naar toe gaat - niet voor het verhaal alleen maar voor de extra laag, de interpretatie, de reacties. 

Complimenten dus aan jullie als team, want door het samen bloggen, de grumpy men sessies en de afsluitende sessie, werd die laag weer wel toegevoegd. SWSX moet mij niet bellen maar jullie!

3. Wat neem je van deze SXSW mee waar je onmiddelijk mee aan de slag wil / gaat in je eigen organisatie of projecten?

Ik ga verder zoeken naar online events die wel het experiment aangaan. En daar natuurlijk stukjes over schrijven op https://futureofevents.substack.com/  - en wie weet ooit een online event te organiseren waar ik zelf echt trots op kan zijn.

Tech en de sport: disruptie vraagt om herdefinitie en innovatiebudget

Door Nynke Lely (Skateboard Federatie Nederland)

Inzicht:
Een van de gedeelde inzichten tijdens de borrel: 'wij' ontwikkelen ons aanbod en redeneren (nog steeds) vanuit het aanbiedersperspectief en moeten ons meer richten op de vraag vanuit de markt, zeker met de mogelijkheden die tech ons biedt. Burgemeester Aboutaleb in de sessie 'How to not let the 2020 crisis go to waste' geeft daarbij aan dat beleidsmakers en bestuurders, de bureaucraten (ook volgens Aboutaleb) niet zonder creatieven, ondernemers en burgers kunnen om succesvol de sociaal maatschappelijke en klimaat uitdagingen aan te gaan. Het menselijk perspectief hierbij als uitgangspunt. Juist nu mensen zich niet verbonden meer voelen met, hun veelal zelf verkozen, bureaucraten. @1

Impactculture eats strategie
South by South West is een jungle aan films, docu's, panneldiscussies en presentaties over technologische ontwikkelingen met als rode draad veel aandacht voor inclusie en duurzaamheid. Het geheel is echter groter dan de som der delen. SXSW heeft flinke impact gehad op mij. Een tweetal sessies over inclusie liggen hieraan ten grondslag: the WNBA Playbook for how to lead a movement (social justice vrouwen en lhbti) en To a Century and beyond (het framen van 65+). De eerste laat zien dat het positioneren op identiteit van vrouwen en lhbti binnen de WNBA succesvol is op alle fronten. De tweede weerlegt de positionering op basis van imago van 65 plusser aan de hand van feiten en spiegel naar onze eigen cognitieve dissonantie op ouderdom. Positionering op imago is een gecultiveerde vorm van discriminatie en uitsluiting die algemeen geaccepteerd is. Anders gezegd, is deze vorm het resultaat van een opgelegde norm / identiteit. Als je hier niet aan voldoet, is er iets mis met je en hoor je er niet bij. Conclusie: wanneer de participatiegraad van een specifieke groep laag is, zonder logische reden, weten we nu waar we moeten beginnen. Niet alleen is inclusie belangrijk, het is een randvoorwaarde voor ondernemerschap en groei.@2

Bovenstaande levert een fundamentele wijziging op de WHY: (identiteit en relevantie naast promotie en HOW (imago en aansluiting op behoefte naast marketing en sales) voor mijn werkjes in de georganiseerde sport. Identiteit en imago zijn de drijvende kracht achter de motivatie van mensen. Wat een sport hierin betekent komt tot uiting in de korte docu Joe Buffelo. Identiteit moet onderscheidend zijn. Een sterke inclusieve identiteit/imago en dient een uitsluitingsprincipe te hanteren op basis van smaak en specifieke competenties, ontwikkelt een onderscheidende cultuur voor het moment. De uitdaging is om de cultuur niet te institutionaliseren omdat het verouderd is zodra je het hebt beschreven. Een cultuur die overigens groter is dan alleen de sportactiviteit. @3

De WHAT (producten: events, ranking, route naar Olympics, opleiding, belangenbehartiging, organisatie) blijft met enige nuances staan. De onderliggende basisbedrijfsvoering en infrastructuur hiervan zit alleen nog in het stenentijdperk en belemmert de aansluiting op de 21ste eeuw en hiermee de inzet van tech innovaties. Net als inclusie vraagt tech innovatie een full monty benadering en anders denken(den). Net als dat mannen blijkbaar moeilijk producten voor vrouwen kunnen bedenken, kunnen bureaucraten (mijzelf incluis) geen richting geven aan tech innovaties op lineair systeemdenken.

Tech en de Sport: Disruptie vraagt om herdefinitie en innovatiebudget

Een High end event wordt straks ook een low end massaproduct: de tech innovaties van de toekomst maken het mogelijk om virtueel met vrienden aanwezig te zijn bij unieke sportevenementen. VR/AR biedt rechtenhouders en hun commerciële partners grenzeloze mogelijkheden. De uitdaging is om dit complementair in te richten op de traditionele media (en uitzendrechten). De vraag is wie de handschoen het eerste oppakt.. de rechtenkopers of de rechtenhouders.

Content eigenaarschap en ontwikkelaar van unieke content zijn de nieuwe kerntaken. Storytelling en nieuwsbrieven houden de aandacht vast van fans en achterban. Topsporters zijn de gladiatoren en uithangborden van sport en de dragers van de storytelling. Als individu met een beschermde rechtspositie zijn het ook eigenstandige social influencers en bieden een relevante(re) sponsorpropositie en verhaal. Topsportprogramma's (domein) en Team NL (nationaal) bedienen dezelfde sponsormarkt. Het wordt de uitdaging om de balans hierop te vinden, een vliegwiel te creëren en elkaar vooral niet in de wielen te fietsen of op elkaars stoel te gaan zitten. Daarnaast hebben niches door de grenzeloosheid van internet versneld een internationaal bereik, hoe houd je lokale en nationale partners hierop aangesloten? 

Hybride aanbod tussen: fysieke inspanning en online challenge - live aanwezig en online beleving- zelf spelen en mee kijken hoe X speelt. Cross aanbod sport - muziek - etc.

De faciliterende tech infrastructuur die bovenstaande mogelijk maakt: de gaming industrie. Twitch (nog uitzoeken).

Blockchain en coin systeem in combinatie met input cash -> output punten, gadgets/skinns, tickets/events, spullen (nog uitzoeken)

Conclusie:

Hoe vertaalt bovenstaande zich nu concreet voor mij, Hoe kunnen de technologische innovaties bijdragen op de sociaal maatschappelijke uitdagingen en op het versterken van sportorganisaties. Waar kan ik nu direct mee aan de slag?

@1a: balans in team van werkorganisatie en bestuur,  
@1b: co-creatie en draagvlak op beleid en implementatie (van door voor betrokkenen) door het inzetten van tech innovaties 
@1c: creatieve ideeën succesvol omzetten naar strategie zie Become Backable: get people to bet on you.

@2: The WNBA Playbook geeft krachtig weer dat inclusie geen losse projectjes zijn maar in alle beleidslijnen en haarvaten van de organisatie moet zijn doorgevoerd en ingericht. Ik zou willen opteren het playbook te vertalen en op te nemen in de Minimale Kwaliteit Eisen van NOC*NSF en haar aangesloten sportbonden. Een mooie bijvangst is de impuls op ondernemerschap. SFN neemt t in ieder geval op.

Hoe zorg je ervoor dat je de mooie woorden uit de Parijs akkoorden vertaald naar echte actie?

Door Marianne van Leeuwen (KNWU)


        • Wat was voor jou de belangrijkste rode draag door deze editie van SXSW? Welke trend of ontwikkeling zou je er uitlichten?

Belangrijkste rode draad was voor mij de aandacht voor wat er misgaat in ons huidige systeem. Of het nu de klimaatcrisis is of racisme, discriminatie en uitsluiting. In Nederland ontaarden debatten daarover vaak in sterk gepolariseerde welles nietes discussies. De kracht van de erkenning is dat je verder kan en stappen kan gaan nemen. Ik kreeg energie van de sessies met mooie voorbeelden over hoe je vooruit komt: met duurzame energie vanuit de gemeenschap op het Deense eiland Samso, met empowerment bij de WBNA en met de emotionele overtuigingskracht van VR for good.

        • Als je één les uit deze SXSW zou moeten trekken wat zou die zijn?

De directeur van de duurzame energie coöperatie in Samso zei het heel mooi. Hij vertelde dat hij altijd de vraag krijgt:
But how do you scale this?
En daarop zegt hij dat je de vraag juist moet omdraaien: can you downscale the Paris agreements, translate them into your local context and make the wording of the Paris declaration your narrative for change? Met andere woorden: hoe zorg je ervoor dat je de mooie woorden uit de Parijs akkoorden vertaald naar echte actie?

        • Wat neem je van deze SXSW mee waar je onmiddelijk mee aan de slag wil / gaat in je eigen organisatie of projecten?

Waar ik ook energie van kreeg: hoe sterk een echte authentieke purpose kan zijn en hoe je mensen daarin kan meenemen.

Ik keek een sessie met de CEO van een brownie bedrijf uit de Bronx dat mensen van de straat een kans geeft om bij ze te werken. Iedereen kan zich aanmelden voor de lijst en als je aan de beurt bent, dan krijg je sowieso de baan. Dat blijkt het beste in mensen naar boven te halen. Zo halen ze mensen van de straat en geven ze een toekomst. Hun motto: We don’t hire people to bake brownies. We bake brownies to hire people. Mooi!

Een week vol met inspiratie, leren, ontdekken en ontmoeten

Door Marit Jonker (KNGU)

Een week SXSW was een week vol met inspiratie, leren, ontdekken en ontmoeten. Ik was even vergeten hoeveel energie dat geeft. Fijn! Alle trends weer even op een rij, een inkijkje in de nieuwste ontwikkelingen en visies van interessante mensen op het leven. Wat blijft er na zo’n week dan hangen en hoe neem ik dat weer terug naar de (gym-) sport? De volgende thema’s resoneren in mijn hoofd.

  1. The revival of offline

Digitalisering blijft belangrijk, maar niet zonder de ‘menselijke touch’. We leven in een tijdperk waarin de menselijke interacties de minderheid zullen zijn. Maar des te waardevoller zullen worden. Mensen hebben (misschien nu wel meer dan ooit) behoefte aan verbinding. Een verbinding met inhoud. Oprechte aandacht en echte verhalen. Emotie.

Vertaling naar de (gym)sport
Hoe zetten we de sport zo neer dat we the best of both worlds combineren? De lessen in de sporthal, aangevuld met online challenges en toffe video’s die inspireren om ook tussen de lessen door thuis of op het schoolplein te oefenen. Het resultaat? Meer sportmomenten, meer beleving en meer binding. Ook onze wedstrijden zouden prima in een hybride format kunnen plaatsvinden: online voorrondes (neem je oefening op en stuur deze in) en een spetterende offline finale. Maar ook in communicatie moet de (hernieuwde) waarde van offline niet onderschat worden: een mooi bewaarmagazine met tijdloze achtergrondverhalen, mooie beelden en inspiratie is goud waard. Met een kop thee op de bank

2.       Empowerment
Samen sta je sterker dan alleen. Mensen zijn gemaakt om samen te leven en hebben de diepe behoefte om ergens bij te horen. Want dat geeft rust en veiligheid. Mensen zijn samen sterker dan alleen. Verbinding ontstaat rond een gemeenschappelijke passie of interesse. Dus met sport zitten we gebakken. Overeenkomsten zorgen dus voor binding. Als je dat combineert met de kracht van verschillen, ontstaat er een sterk geheel. Niet nieuw, wel goed nog eens te beseffen. We lijken soms verleerd te zijn hoe we écht goed samenwerken. Hoe je op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid aan een gezamenlijke missie werkt, ieder vanuit zijn eigen kracht. Dit vraagt veel luisteren, vertrouwen, respect voor elkaar en doorzettingsvermogen, leerde ik van de Women’s NBA.

Vertaling naar de (gym)sport
a. Voor mij een bevestiging dat we met de gymsport community Dutch Gymnastics (DG) op de goede weg zijn. Alle individuen en organisaties met een gedeelde WHY (in ons geval: zoveel mogelijk mensen via de gymsport in beweging krijgen) vallen onder de vlag van DG. Ook de KNGU zelf is onderdeel van DG. Samen brengen we de sport naar een next level. Je zou het een ecosysteem kunnen noemen. Op de goede weg: ja! Maar het gedachtegoed kan nog sterker worden verankerd. Te starten met intern. Ook is er een wereld te winnen door de samenwerking met de gemeentelijke lijnen te versterken (sportbedrijven, buurtsportcoaches). Wij hebben als bond de sportproducten op de plank liggen en zij hebben lokaal de mensen die kunnen helpen met de implementatie. Werk aan de winkel dus! 

b. Binnen Dutch Gymnastics kunnen we ook specifieke doelgroepen aan elkaar verbinden om van elkaar te leren en the wisdom of the crowd beter te benutten. Die kansen biedt digitalisering immers. Bijvoorbeeld door trainers-coaches en clubbestuurders samen te brengen in een community of practice.

Veel learnings kunnen we meteen in de praktijk brengen, omdat er al initiatieven in ontwikkeling zijn die aansluiten bij het bovenstaande. Het heeft vooral gezorgd voor aanscherping. Super fijn!