The WNBA Playbook for how to lead a movement

WOW 

Een mooi inzicht hoe dit play book voor inclusiviteit voor grass roots, vrouwen en LHBTI in de unieke infrastructuur van de WNBA een voorbeeld is voor ons allemaal. Wat ik persoonlijk heel bijzonder vind is dat het in de haarvaten zit van de organisatie en cultuur. Het is geen beleid of projectje het is onderdeel van het geheel. Het succes maakt niet alleen gehakt van vooroordelen maar is ook een recept voor sportorganisaties om te groeien in deelnemers, fans, inkomsten en bereik.    

Je moet even een paar minuten door alle cv's heen maar dan start een goed opgebouwd verhaal waar thema's worden besproken als beleid, organisatie, gelijke salarissen, waarde , media & zichtbaarheid, merchandise, sponsorbeleid. 

Hoe: alles gelijk trekken (ook media en sponsoring). Bewust anderen aannemen dan je gewend bent. Kleur, religie, sekse, sekse voorkeur. Het proces dat vervolgens op gang komt heet LUISTEREN. Door te luisteren, leer je van elkaar en word je medestander van elkaar. Vergissingen, fouten worden gemaakt en dit schuren versterkt het lerend vermogen.
Kosten -baten: hoe verkoop je nu vrouwen en lhbti -> authenticiteit op basis van de werkelijkheid. Ontwikkel geen wensvormpje om het vervolgens identiteit te noemen. Sportsbusiness ontwikkelen op basis van eigen voorwaarden. Bad for business? Hell no... er worden nieuwe markten, sponsors en fans aangeboord.

Door de presentatie heen wordt (helaas) nog iets duidelijk: POLITIEK en ACTVISME krijg je er gratis bij.... 
Social justice, wat wij inclusie noemen, gaat over fundamentele waarden in onze maatschappij. Dit is groter dan sport echter sport en sporters zijn wel publieke uithangborden... maar sinds wanneer zijn atleten ook activisten? staat hun sportbond achter ze? De dames zien het als onderdeel van de evolutie, het proces om samen te bouwen het publiek te verbinden en de markt te vergroten. 

Persoonlijke noot:
Deze dames hebben mij geraakt, hun betoog heeft mijn visie verfijnd. Gedurende het gesprek refereren de dames aan de Black lifes matter en hoe zij hierin verweven zijn geraakt.  Activisme en politiek zijn automatisch verbonden aan hun dagdagelijkse werk en identiteit. Waar ik het eerst afdeed als iets typisch Amerikaans, realiseerde ik mij gedurende het betoog dat (wellicht minder explosief), inclusie een belangrijk thema is in Nederland (zie sportakkoord op alle levels). Omdat het nog gerealiseerd moet worden. Onze georganiseerde sportfamilie, mijn eigen sportorganisaties (sportvisserij en skateboarden), de collega bestuurders, beleidsmedewerkers, sportaanbieders, vertegenwoordigers, sporters, sponsors, partners... 

  • inclusief: NOPE 
  • bereikbaar: JA
  • hebben we de ballen ervoor?   

Ik heb de afgelopen uren het MJBP van skateboarden herschreven. Empowerment is sinds gisteren op alle niveaus en op alle terreinen het uitgangspunt geworden. Het is de accelerator van impact, storytelling, verbinding, groei van zowel sporters, de infrastructuur, de programma's,  de organisatie en de partnerships om het vliegwiel te creëren.

Groet,

Nynke Lely