Is Everyone Sick of the News?

Van engagement naar empowerment

Lara Ankersmit

Werd er twee jaar geleden op SXSW in de media panels vooral gesproken over de kansen van het abonneemodel en de focus op engagement van je publiek, anno 2021 vraagt men zich in het panel ‘’Is Everyone Sick of the News?’’ af hoe men het publiek kan empoweren. CNN, Bloomberg News en Capital B stellen dat er nu (weer) antwoord moet worden gegeven op vragen van het publiek. Basic vragen als: ‘’wat is het corona virus’’ en wat betekent dat voor mij en mijn gemeenschap. 

Maar ook hoe kun je het publiek helpen met het herkennen van desinformatie. Er is te voorzichtig omgegaan met desinformatie en complottheorieën. Door er geen aandacht aan te besteden, zou deze informatie minder mensen bereiken, was het idee. Het zou niet (onnodig) groot gemaakt moeten worden. Die gedachte heb ik vaker gehoord bij nieuwsredacties. Door de mechanismes van de platforms zijn zowel de platforms als het nieuws dat er gedeeld wordt groot geworden, ondanks dus de voorzichtigheid van de media. Met als resultaat een groep mensen die niet meer in het nieuws gelooft. Uitdaging is om die weer terug te krijgen. En dat in een tijd waarin de constante stroom van berichten uit het Witte Huis is opgedroogd. 

De panelleden hopen op kansen voor andere onderwerpen en aandacht voor issues die meer aansluiten bij communities, in het geval van Capital B bij vooral de zwarte gemeenschap. M.n. die laatste ziet een samenwerking met de platforms niet langer zitten, er is te veel gebeurd de afgelopen jaren of eigenlijk te weinig op het gebied van moderatie en het tegengaan van haatberichten en racisme.