Ethical Start-ups that don't monetize your data

Door Wouter Hosman

Waar de afgelopen weken het tech nieuws werd gedomineerd met het feit dat Google en Apple aan cookies (3rd party) de oorlog hebben verklaard vanwege privacy redenen, was het tijdens mijn derde sessie al direct raak met een interessante kijk op de toekomst binnen dit domein. 

Angela Beyton (CEO & Founder Streamlytics) vertelde over haar onderneming en hoe zij op een ethische wijze met gebruikersdata om weet te gaan. Zij biedt een platform waarbij gebruikers bijvoorbeeld hun streamingdata van Netflix, Amazon Youtube en meer platformen kunnen delen in ruil voor een fee. Deze data wordt vervolgens geanonimiseerd en  naar een Data Stream vertaald welke weer kan worden gekocht door organisaties die lering willen trekken uit het overkoepelende (multi-brand) gedrag dat gebruikers tonen. 

Volgende stap is om ook te gaan kijken naar bijvoorbeeld bestelgedrag van producten en diensten om zo nog rijkere bestanden te genereren zonder dat dit terug te herleiden is naar de gebruiker. Super waardevolle inzichten zonder de privacy te schenden.

Is het direct de oplossing voor het cookieless tijdperk? Zeker niet, maar het geeft aan dat er zowel vanuit de consument als vanuit grote organisaties interesse is en nagedacht wordt over de toekomst en welke stappen daarbij gezet gaan worden.

Leuk inkijkje in een potentiele nieuwe richting voor ethische datavergaring